Archiefboek – Appendix

Oprichtings-Akte(s): Charters etc.

De “Fred Kaps Ring nr. 78” is meermaals opgericht met hetzelfde nr. 78.

Hieronder volgen enkele officiële documenten, waarmee de “Fred Kaps Ring” is opgericht, dus als enige Ring in NEDERLAND; Ring van de IBM (International Board of Magicians). De eerste “Charter” die hier volgt, is een oprichtingsakte uit 1949 en bevat ook de artiestennamen van de 12 oprichters. 10 jaar later in 1959 is de Ring kennelijk weer opnieuw opgericht door Henk Vermeyden. Grappig, ze hebben hetzelfde nummer 78 gebruikt. Nog later, op 22 december 1980 werd de IBM Ring 78 “Fred Kaps” weer opgericht en op zaterdag 6 juni 1981 kwamen 17 IBM-leden, nog wat onwennig, bijeen ín de foyer van het bioscooptheater Scala in Utrecht. Het was de eerste officiële bijeenkomst van de kersverse IBM-ring in Nederland, die als hommage aan de onvergetelijke grootmeester Fred Kaps zijn naam aan de Ring had toegevoegd.

In 1980 zijn de Charterleden: Jos Bemelman, Peter Betlem,Frans Biemans, Bob Driebeek, Jan Ederveen Jansen (vice-president), Ger Elschot, Cees Faber, Fred Jelsma (secretaris), Vincent de Jong, Han Kleefman, Bob Nienhuis (president), Henk Oud (ordecommissaris), Rama Polderman, Henk Schaap, Joop Schreuers, Louis Sicking, Jan Smit, Charles Thors, Henk Vermeyden, Cees de Vries, Ted Winkel en Gerard Zuydwijk (historicus).

Hieronder ziet u Charters uit 1949 en 1959 en de oprichters en de leden in 1949.

Charter 1959 Vermeijden1

Charter 1959 Vermeyden2

28 jan 2020 samengevoegd door – @Gerrit Vormer