Archiefboek – Henk Vermeyden (CV)

CV studie – (door @Ted Winkel)

          

Triks – Goochelstudio 1983 – Kloveniersburgwal 113, Amsterdam

Henk Vermeyden, geboren in Rotterdam op 21 november 1908, startte zijn werkend leven als bankemployé, maar zijn liefde voor de goochelkunst deed hem al snel belanden bij goochel-studio Larette. Maar zijn drijfveer, creativiteit en organisatorische talenten brachten hem al snel naar een zelfstandig bestaan met mogelijkheden voor zijn vele initiatieven.

En zo betrok Henk begin 1941 een verdieping in een pand aan de Keizersgracht 484 te Amsterdam. Hij vestigde hier het kantoor en begon met het uitgeven van het eerste Nederlandse vakblad voor de goochelkunst samen met Louis Lam. Dit vakblad kreeg aanvankelijk de naam “De Toverlantaarn” een naam die nog vóór de eerste uitgave veranderde in “Triks”, daar dit internationaal beter zou aanspreken. Hier komt al het inzicht van Henk tot uiting: al ver vooruitdenkend en daarop inspelend.

Het vakblad had kwaliteit en was er vóór allen, dóór allen met snelgroeiend abonneebestand. Inmiddels is Triks op de Keizersgracht uitgebreid tot een Rendez-vous voor alle goochelaars en een internationaal trefpunt. Henk slaagde in zijn opzet dat Triks goochelaars verbond.

Maar Henk’s toekomstvisie ging verder. Een maand na de eerste uitgave van Triks kwam hij met een plan voor een nationaal goochelcongres. En dat kwam er: een succesvol Trikscongres in september 1941 in de Hollandse Schouwburg te Amsterdam.

Dan gooit in 1943 de bezetter roet in het eten: het vakblad wordt verboden. Maar Henk wil de opgebouwde clientèle niet verliezen dus verspreidt hij boekjes (“3X1=1” en “Successen met Kaarten”) waarmee hij zijn cliënten toch weet te bereiken. En nauwelijks is de oorlog in mei 1945 voorbij of in september verschijnt de derde jaargang van Triks en de aankondiging van het tweede Trikscongres in 1946, maar nu met internationale allure. En daar blijkt weer de organisator Vermeyden in alle facetten. En ook dit wordt een succes. Er volgen nu internationale congressen in Parijs 1947 en in Lausanne 1948 en daar wordt dit initiatief omgezet in de FISM.

Henk heeft een geweldig gevoel voor netwerken, voor pr. en reclame maken, waar wenselijk. Zo staat hij mede aan de basis van de FISM, waarvan hij jaren lang Permanent Secretaris is geweest tot 1979 (werd toen Président d’Honneur) en wordt gekozen tot voorzitter van de NMU bij de oprichting er van in 1951 en blijft dat tot 1975. Henk is te vinden op alle belangrijke momenten in de goochelwereld op vele congressen en clubs in binnen- en buitenland. Naast zijn lidmaatschap van de MKA en de ring 78 van de IBM (hij wordt in 1949 International vice-President) is Henk erelid van eindeloos veel clubs. Zo ook wordt hem de Special Fellowship Award van de Academy of Magical Arts aangeboden.

Henk gaat in de begin jaren ’50 vele clubs af in binnen- en buitenland met zijn lezing “Met oog en oor” en verzorgt de uitgave van “Witte Magie”en “Handboek voor de Goochelkunst”.

Henk blijft alert op nieuwe ideeën. Zo start hij met de Triks studiedag, halverwege het jaar tussen twee congressen met goochelaars van naam, zoals Peter Warlock en Hans Trunk. En ook daar is veel belangstelling voor.

In 1965 verhuist de Triks Studio naar de Kloveniersburgwal 113. Ook daar blijft het een trefpunt.

Met zijn kennis is hij een uitstekende coach en vele grootheden, ook buitenlanders, heeft hij naar de top begeleid.

Hij heeft een feilloos gevoel om alle sleutelposities te bezetten.

Maar dat leidde ook wel tot enig weerstand. Is het te verantwoorden dat een coach, studio-eigenaar, congresorganisator, jurylid, verslaggever van een vakblad en impresario in één persoon verenigd is?

Maar overeind blijft dat hij de goochelkunst in Nederland tot grote hoogte heeft gebracht en dat Nederland door Henk Vermeyden in de internationale goochelwereld een plaats van betekenis heeft veroverd.

@Auteur: Ted Winkel, augustus 2019, voor archief van de Fred Kaps Ring 78.