Privacybeleid

Het Privacybeleid van de Fred Kaps Ring moet voldoen aan de AVG wetgeving van de Europese Unie.

AVG = “Algemene Verordening Gegevensbescherming” en is van toepassing op alle persoonsgegevens.

Dus datgene (niets bijzonders) wat de “Fred Kaps Ring” doet met de gegevens van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden wordt hier beschreven. Indien je lid wordt van de Fred Kaps Ring, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de Fred Kaps Ring verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

De Fred Kaps Ring heeft uw persoonsgegevens nodig, wanneer u lid bent van de vereniging.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor clubdoeleinden, bijvoorbeeld het sturen van convocaties, clubactiviteiten, ledenvergaderingen, etc. Intern gebruiken wij bijvoorbeeld een digitaal vertrouwelijk ledenbestand, een ledenboek met leden-, oud-leden, wetenswaardigheden over hun loopbaan en artistieke hoogtepunten, beroep, etc. En op onze website www.fredkapsring.nl staan wetenswaardigheden over de club, verslagen met foto’s, bestuursleden en een uitgekleed smoelenboek met alleen een portretfoto, actiefoto en naam + voornaam.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

De Fred Kaps Ring bewaart uw persoonsgegevens, totdat deze gegevens op uw verzoek worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging de Fred Kaps Ring verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming of, als dit nodig is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe persoonsgegevens te beveiligen

De Fred Kaps Ring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.