Wie zijn wij?

In de Ring wordt je pas aangenomen na een succesvol ballotageoptreden. Momenteel is er één Nederlandse Ring, met 19 leden, bekend als Ring 78. Lid worden van de IBM kan op voordracht van twee IBM-leden. De Ring houdt tweemaandelijks clubmiddagen in de oneven maanden, op de vierde zaterdag van de maand. Zij vinden plaats in het goocheltheater van het Magic Art Center aan de Meerweg 1A in Bennebroek. Het Magic Art Center wordt beheerd door Véronique Ross, weduwe van goochelaar Richard Ross. Je mag wel of niet je trucs uitleggen aan de collega’s, want je kunt er zeker van zijn dat een ander niet aan de haal gaat met jouw ideeën. Uiteraard is absolute geheimhouding van de patenten een strakke afspraak, want elk nieuw lid wordt gevraagd hierop een belofte af te leggen. Die procedure wordt voorgeschreven door de moederorganisatie IBM. Elk lid heeft het exclusieve recht om boeken te lenen uit de rijke verzameling die eens aan Fred Kaps toebehoorde.

Op de clubdagen word gemiddeld door 60% van de leden “voorgegoocheld”. Uitwisseling van ideeën, bespreken van tips en suggesties is de bedoeling. Ook wordt door de leden veel nieuws gemeld van het goochelfront, want een aantal zijn enthousiaste congresgangers in binnen- en buitenland.

     

Jaarlijks zijn er een aantal speciale evenementen. Er is bijvoorbeeld altijd een goochelparade, een open dag, een themadag en om de twee of drie jaar een Ladies Day, waarop de zogenaamde Fred Kaps Award wordt uitgereikt aan een internationaal bekend goochelaar. De Ring kiest daarvoor iemand, die op een bepaald gebied vernieuwend of baanbrekend werk heeft verricht. Zoals u in Informagie hebt kunnen lezen, ontving Gaëtan Bloom deze Award in mei 2007.

Wilt u eens een clubmiddag bijwonen, neemt u dan contact op met de secretaris van de Ring, Eddy Opperdoes; telefoon 023-564.0830.

foto’s: Henk Oud